Κυριακή, 1 Μαρτίου 2015

πρώτη του μάρτη οχτώ παρά δέκα
που βρέθηκε το άψυχο σώμα;
ποιός βρήκε το άψυχο σώμα;
ήταν άψυχο όταν βρέθηκε το άψυχο σώμα;
πως βρέθηκε το άψυχο σώμα;

ποιός ήταν το άψυχο σώμα;

ποιός ήταν ο αδερφός ή κόρη ή πατέρας
ή θείος ή αδερφή ή μάνα ή γιός
του άψυχου και εγκαταλειμμένου σώματος;

ήταν άψυχο το σώμα όταν εγκαταλείφθηκε;
το σώμα εγκαταλείφθηκε;
από ποιόν εγκαταλείφθηκε;

ήταν γυμνό το άψυχο σώμα ή ντυμένο για ταξίδι;

τι σας έκανε να κηρύξετε επισήμως άψυχο το άψυχο σώμα;
κηρύξατε επισήμως άψυχο το άψυχο σώμα;
πόσο καλά γνωρίζατε το άψυχο σώμα;
πως γνωρίζατε ότι ήταν άψυχο το άψυχο σώμα;

το πλύνατε το άψυχο σώμα
του κλείσατε και τα δυό του μάτια
το θάψατε το σώμα
το εγκαταλείψατε εκεί που ήταν
το φιλήσατε το άψυχο σώμα


Θάνατος
(περί ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως και θανάτου
νομοθετικό διάταγμα, 1953)

χάρονλτν πίντερ
μτφ τζένη μαστοράκη

Δεν υπάρχουν σχόλια: