Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

...pour la beauté du geste


photo Andre Gelpke


Δεν υπάρχουν σχόλια: