Πέμπτη, 9 Απριλίου 2015

through allI dreamed you lost me.                        
“… and through all eternity I forgive you

You forgive me”                       william blake

Δεν υπάρχουν σχόλια: