Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

διαβατάρικα πουλιά"ονομαστικός κατάλογος διαβατάρικων πουλιών:
 αργανέλι

 γαλιάντρα γενιντουνιάς
 κακαρδαράκι καρδερίνα κεφαλάς κορυδαλλός κοκκινολαίμης κοτσύφι
 μαυροπούλι
 σκαθί σπίνος σπουργίρτι
 τρυποκάρυδο τσιφτσίκα τσίχλα
 φανέτα φλώρος"


ν.γ. πεντζίκης
αρχείον
φωτογραφία δημήτρης αλεξάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: