Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2012

unmade bed

photo: Tina Modotti
"Unmade Bed"


Sara Lov
"my body is a cage"
http://www.youtube.com/watch?v=h19GyB11UNI

Δεν υπάρχουν σχόλια: